Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor het dagelijks beleid van de gemeente. Ze bereiden de beraadslagingen en besluiten van de gemeenteraad voor en voeren de besluiten van de gemeenteraad uit.

Het college vergadert wekelijks op dinsdagvoormiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De beslissingen worden er gezamenlijk genomen. Om de taken te verdelen, krijgt iedere schepen verschillende beleidsdomeinen toegekend die hij of zij daarna opvolgt. Wanneer je de burgemeester of één van de schepenen wil spreken, maak je best vooraf een afspraak.

 

Hier vind je de besluiten van het college van burgemeester en schepenen.

 

SAMENSTELLING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN en VAST BUREAU

Het college van burgemeester en schepenen van Oud-Turnhout bestaat uit de burgemeester en vier schepenen, aangevuld met de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die daardoor vijfde schepen wordt. 

 

Praktisch

College van burgemeester en schepenen

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

schepencollege@oud-turnhout.be

Meer info