Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) behandelt de individuele steundossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. De zitting is hierdoor niet openbaar. Dit comité kan ook niet-bindend advies geven aan het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Huishoudelijk reglement bijzonder comité voor de sociale dienst

Op 23 april 2019 werd het huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst goedgekeurd. Dit werd bekend gemaakt op 24 april 2019. Je vindt het huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst hier.

In het huishoudelijk reglement lees je onder andere hoe het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bijeengeroepen, hoe er wordt gestemd, welke punten in de openbare en welke in de besloten (geheime) vergadering worden besproken, hoe de verslagen worden opgesteld.

 

SAMENSTELLING BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST (BCSD)

De voorzitter wordt verkozen uit de OCMW-raad, de leden hoeven geen lid te zijn van de OCMW-raad. Het BCSD bestaat uit 6 leden, voorzitter niet inbegrepen.

 

Praktisch

Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Meer info