Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is een dienst waarbij vrijwillige chauffeurs het vervoer doen van minder mobiele mensen die zelf geen auto hebben en geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor familie bezoeken, vervoer naar een dokter of ziekenhuis, boodschappen doen, naar een toneel- of filmvoorstelling gaan, ...

Het is geen zieken- of gehandicaptenvervoer zoals dat door andere diensten zoals het Rode Kruis, de mutualiteit of de Handicar wordt verzorgd.

De chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale zijn vrijwilligers. Zij gebruiken hiervoor hun eigen wagen en stellen zich ter beschikking op bepaalde dagen en tijdstippen waarop het voor hen past.

De chauffeur rijdt steeds voor eigen rekening, maar doet geen vervoer zonder tussenkomst van de centrale. Hij krijgt een kilometervergoeding. Het OCMW zorgt voor de verzekering.

Gebruikers van de Minder Mobielen Centrale moeten in Oud-Turnhout wonen én minder mobiel zijn. Het inkomen is de belangrijkste factor om al dan niet lid te kunnen worden van de MMC. De gebruiker betaalt aan de centrale een jaarlijks lidmaatschap en aan de chauffeur een kilometervergoeding.  

De aanvraag voor een rit moet minstens twee dagen vooraf aan het OCMW-secretariaat worden bezorgd. Zo heeft het OCMW tijd om een chauffeur te zoeken die zich op het gewenste moment kan vrijmaken. De ritten kunnen aangevraagd worden elke werkdag tussen 8.00 u en 12.00 uur.

Praktisch

Mindermobielencentrale

Dorp 31 
2360 Oud-Turnhout

tel.+32 (0)14 46 22 66
ocmw@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.