Natuurvergunning

Wie vegetaties of kleine landschapselementen wil wijzigen, heeft daarvoor een natuurvergunning nodig. 
Vegetaties zijn bijvoorbeeld vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken en loofbossen. 
Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld  bermen, bomen, bosjes, bronnen, houtkanten, hagen, hoogstamboomgaarden, sloten, poelen en waterlopen.

Praktisch

Milieudienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 13
milieu@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 u. tot 12.00 u.
dinsdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u.
17.30 u. tot 19.30 u.
woensdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
13.30 u. tot 16.30 u. 
donderdag: 8.30 u. tot 12.00 u.
vrijdag: 8.30 u. tot 12.00 u.