Weigering Omgevingsvergunning OMV2020/0016 - Het verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning - Steenweg op Ravels 281, afdeling 1, sectie C, nr. 271 A4 en 271 B4

Datum van het bericht: vrijdag 03 april 2020
Nieuwsoverzicht