Captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden in provincie Antwerpen sinds 21 mei

20200520_Captatieverbod.jpg (grote weergave)

Sinds 21 mei 2020 geldt een tijdelijk captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

Wegens de aanhoudende droogte stelt provinciegouverneur Cathy Berx via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. De controleurs van de provincie Antwerpen volgen het waterpeil op de voet op. Het tijdelijk verbod geldt tot de opheffing van het politiebesluit. 

Captatieverbod in bepaalde stroomgebieden

Naar aanleiding van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 19/05/2020, het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen van 19/05/2020 en de resultaten van het provinciaal droogte-overleg van vandaag breidt provinciegouverneur Cathy Berx het captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen uit. Als gevolg hiervan vaardigt de gouverneur een nieuw politiebesluit uit, het politiebesluit van 7/05/2020 wordt opgeheven.

Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden: Groot Schijn (gedeeltelijk), Weerijs (gedeeltelijk), Mark (gedeeltelijk), Kleine Nete (gedeeltelijk), Grote Nete (gedeeltelijk) en Platte Beek.

In deze gebieden mag geen water worden onttrokken uit alle waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Actuele toestand

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen op www.provincieantwerpen.be/waterlopen

Info

Datum van het bericht: woensdag 20 mei 2020
Nieuwsoverzicht