Aangepaste gemeentelijke dienstverlening tot en met 10 mei

Naar aanleiding van de richtlijnen van de federale regering in het kader van het coronavirus Covid-19, neemt het gemeentebestuur van Oud-Turnhout een aantal maatregelen.

Waar kan je terecht?

Tot en met 10 mei sluiten wij de deuren van onze gebouwen om de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te verkleinen. De dienstverlening blijft verzekerd en onze personeelsleden blijven aan het werk.

  • Volgende gemeentelijke gebouwen zijn gesloten en alle activiteiten worden geannuleerd: gemeentehuis, bibliotheek, OC De Djoelen, GC De Heischuur, Kunst- en Erfgoedcentrum Hofke van Chantraine, Jeugdcentrum Zweepes Ven, sportpark De Hoogt, Lokaal Dienstencentrum Eigenaard.
  • Het recyclagepark is sinds 7 april terug open zoals gewoonlijk. Er gelden wel strikte voorwaarden: meer info.

  • De afvalophalingen blijven doorgaan zoals gepland.

  • De bibliotheek is gestart met een afhaalbib. Alle info: hier
 

Graag verwijzen wij je in eerste instantie door naar:

1. Digitale dienstverlening: www.oud-turnhout.be

 
1. Digitaal loket: www.oud-turnhout.be/digitaalloket 
 
2. Toepassing 'mijn dossier' van federale overheid: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier 
 

2. Contact via e-mail

  Dienst Burgerzaken: burgerzaken@oud-turnhout.be
  Dienst Ruimtelijke Ordening: ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be
  Sociale Dienst / OCMW: socialedienst@oud-turnhout.be
  Voor alle andere vragen: info@oud-turnhout.be
 

3. Telefonisch contact met de diensten - van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

  Dienst Burgerzaken: 014 46 22 21
  Dienst Ruimtelijke Ordening: 014 46 22 63
  Sociale Dienst / OCMW: 014 46 22 66
  Voor alle andere vragen: 014 46 22 11
     
Als na telefonisch contact of contact per e-mail blijkt dat je toch dient langs te komen op een bepaalde dienst, zal
hiervoor een afspraak gemaakt worden. We vragen om verplaatsingen naar onze diensten tot een minimum
te beperken, enkel wanneer het strikt noodzakelijk is.
 
Datum van het bericht: vrijdag 13 maart 2020
Nieuwsoverzicht