Weigering omgevingsvergunning OMV2019/0164: Kleinschalige windturbine, Schoutenhoefstraat 21, afd. 3, sectie I, nr. 223 G, 229 C

Datum van het bericht: maandag 16 maart 2020
Nieuwsoverzicht