Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Coronavirus COVID-19: maatregelen geldig minstens tot en met 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad besliste op woensdag 15 april om de bestaande maatregelen te verlengen tot en met zondag 3 mei. 

Om deze verlenging van de maatregelen draaglijker te maken, werd ook het volgende beslist:

 • Doe-het-zelfwinkels en tuincentra kunnen opnieuw open, onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. De veiligheidsafstanden moeten gerespecteerd worden.
 • Bewoners van residentiële voorzieningen – d.w.z. rust- en verzorgingstehuizen of centra voor personen met een beperking – mogen bezoek krijgen van een vooraf aangeduid persoon. Voorwaarde is wel dat de persoon in kwestie de afgelopen twee weken geen symptomen van de ziekte heeft vertoond. Het moet ook altijd dezelfde persoon zijn. De residentiële voorzieningen zullen deze bezoeken zelf kunnen organiseren. Deze regels zullen ook van toepassing zijn voor mensen die geïsoleerd leven en die zich niet kunnen verplaatsen.
 • Geen massa-evenementen en festivals voor 31 augustus.
 • Het dragen van een stoffen mondmasker wordt aangeraden (niet verplicht) in alle situaties waar niet voldoende afstand bewaard kan worden (zoals in de supermarkt).

De basisregels blijven ongewijzigd tot en met 3 mei en moeten absoluut worden opgevolgd. De ordediensten blijven daar op toezien.

 • Alleen essentiële verplaatsingen mogen nog gemaakt worden. Het samenscholingsverbod blijft gelden.
 • De sluitingsmaatregelen voor alle winkels blijven gelden, inclusief de toegestane uitzonderingen.
 • Beweging in de buitenlucht (zoals fietsen en wandelen) is toegestaan in gezinsverband of met maximum één vriend/vriendin.
 • Voor het niet-naleven van de federale richtlijnen zijn politionele sancties mogelijk.

De maatregelen zijn erop gericht om de bevolking maximaal thuis te houden en zoveel mogelijk externe contacten te vermijden. Deze inspanningen zijn nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

De inspanningen tegen het coronavirus beginnen vruchten af te werpen, maar de strijd is nog niet gestreden. Als we met zijn allen nog even volhouden, krijgen we dit virus klein. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

 

De maatregelen meer detail

1. Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan;
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.

2. Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

3. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. 

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10 m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Kapperszaken moeten verplicht sluiten vanaf 25 maart.

4.Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

5. Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 3 mei verboden.

6. Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

 

Informatie en FAQ's

Datum van het bericht: woensdag 18 maart 2020
Nieuwsoverzicht