Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Vignet voor grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep

grensovergang_met_nederland (grote weergave)

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat deze personen worden opgehouden bij de grens en het kan enkel door hen worden gebruikt.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland.

Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over.

Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen, maar daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

  • grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
  • grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, gebruiken een speciaal vignet. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.

Er wordt actief gecontroleerd en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles is het vignet geïntroduceerd.

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Een vignet gebruiken op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte en is een strafbaar feit.

Werkwijze

  • Het vignet COVID19, om op een prioritaire manier de Belgische grens over te steken, kan van de website van het Nationaal Crisiscentrum gedownload worden.
  • Het vignet wordt in kleur afgeprint door de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (in navolging van de lijst met cruciale sectoren/beroepsgroepen en essentiële diensten/vitale processen van toepassing in het land van tewerkstelling).
  • Voor België is de lijst met cruciale sectoren en essentiële diensten terug te vinden in de bijlage aan het Ministerieel besluit van 18 maart 2020.
  • Voor Nederland is de lijst met vitale sectoren en cruciale beroepen www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen.
  • De werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt plaatst op de verso zijde van het vignet een stempel van de eigen organisatie (met adresgegevens en telefoonnummer).
  • Het vignet wordt uitgeknipt en geplaatst achter de voorruit van de wagen aan de kant van de bestuurder.

Bezoek aan een hulpbehoevend familielid of verzorgen van een dier

Heb je een hulpbehoevend familielid wonen over de grens? Dan kan je hem/haar ophalen of bezoeken, als je hiervoor een verklaring op eer invult. 

Ook als je over de grens moet om een dier te verzorgen, vul je hiervoor een verklaring op eer in. Dit certificaat toont jouw noodzaak aan om de grens te passeren.

Download ‘Certificaat grensovergang familie‘ onderaan.

Meer info

crisiscentrum.be/nl/news/grensarbeiders-vitale-sectoren-en-met-cruciaal-beroep-kunnen-sneller-de-grens-met-nederland

Datum van het bericht: dinsdag 24 maart 2020
Nieuwsoverzicht