Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Heropening recyclagepark: kom enkel als het echt nodig is!

Containerpark-1 (grote weergave)

Het recyclagepark is opnieuw onder strikte voorwaarden en veiligheidsvoorschriften. Belangrijkste regel: kom enkel naar het recyclagepark als het echt nodig is. Verder kan je niet alles aanleveren. Raadpleeg voor je bezoek www.oud-turnhout.be/corona voor alle actuele informatie. De huis-aan-huisinzameling blijft zoals gepland.

Het recyclagepark is open tijdens de normale openingsuren. We voorzien extra personeel en zorgen ervoor dat gevoelige plaatsen voldoende ontsmet worden. De politie treedt streng op wanneer nodig. Lees verder voor alle voorwaarden en voorzorgsmaatregelen.

Kom alleen als het echt nodig is

We vragen met aandrang om uitsluitend naar het recyclagepark te komen met dringend af te voeren afval.

Welke afvalfracties kan je afleveren?

Niet alle afvalsoorten kunnen afgevoerd worden. Enkel afvalstromen waarvan de afvoer en verwerking nog gegarandeerd zijn, kunnen aanvaard worden (update op weekbasis). Harde kunststoffen kunnen voortaan ook afgeleverd worden.

Volgende afvalstromen kunnen NIET afgeleverd worden:

 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
 • asbest
 • herbruikbare goederen (WEB)
 • textiel

Wat en hoe moet je betalen?

Alle fracties zijn betalend, behalve papier, karton, hol glas en pmd. Ook snoeiafval is dus tijdelijk betalend. Een overzicht van de tarieven vind je hier.

Op het recyclagepark mag er niets 'van hand tot hand' gaan. Dat betekent dat de strippenkaarten niet gebruikt kunnen worden, en dat alles elektronisch betaald dient te worden met bancontact.

Strippenkaarten en de (gratis) kaarten voor snoeiafval blijven geldig maar kunnen nu NIET gebruikt worden. Dit is terug mogelijk na opheffing van de coronamaatregelen.

Aandacht voor de veiligheidsmaatregelen

 • Respecteer op elk moment de sociale afstandsmaatregel. Hou minimum 1,5 meter afstand van andere bezoekers én van medewerkers.
 • Het wachten voor het binnenrijden, gebeurt in de auto.
 • Er wordt een maximum aantal voertuigen toegelaten op het terrein; dit aantal is afhankelijk van de fracties die op dat moment afgeleverd worden.
 • Sorteer thuis goed je afval. Zo beperk je jouw tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor jezelf en onze recyclageparkwachters.
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 • Heb je hulpmiddelen (schop, borstel, …) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 • Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 • Kom zeker niet als je je ziek voelt, of als je koorts hebt.

Actie ‘Ik draag compost op handen’ uitgesteld

In april was de Vlaco-actie 'ik draag compost op handen' gepland. Deze actie is uitgesteld tot - vermoedelijk - het najaar.

Openingstijden

maandag:      
dinsdag:
woensdag:

donderdag:

vrijdag:

zaterdag: 
gesloten
12.30 tot 18.45 uur
10.00 tot 11.45 uur
12.30 tot 15.45 uur
10.00 tot 11.45 uur
12.30 tot 15.45 uur
10.00 tot 11.45 uur
12.30 tot 15.45 uur
  9.00 tot 11.45 uur
12.30 tot 13.45 uur 
Datum van het bericht: vrijdag 03 april 2020
Nieuwsoverzicht