Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Wettelijk samenwonen

Het wettelijk samenwonen geldt voor niet-gehuwden (beiden minimum 18 jaar). Als u met een partner wettelijk wil samenwonen, legt u samen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een “verklaring van wettelijk samenwoonst” af. De partners mogen niet gebonden zijn door een huwelijk of een ander wettelijk samenlevingscontract en moeten op hetzelfde adres staan ingeschreven. De "verklaring van wettelijke samenwoonst" wordt genoteerd in de bevolkingsregisters.

Door huwelijk of overlijden van een van de partners wordt het wettelijk samenlevingscontract automatisch beëindigd. Beëindiging kan eveneens in onderlinge toestemming of zelfs éénzijdig gebeuren. De éénzijdige stopzetting van de wettelijke samenwoonst door één van de betrokken partners, gebeurt via gerechtsdeurwaarder. Hier zijn dus wel bepaalde onkosten verschuldigd.

Procedure

U legt samen met uw partner de verklaring van de wettelijke samenwoonst af op de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen

Hebt u beiden de Belgische nationaliteit en bent u beiden in België geboren, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten. Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan neemt u best even contact op met de dienst burgerzaken.

Prijs

De aangifte van wettelijke samenwoonst is gratis.

Wetgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Praktisch

Burgerzaken

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 21
burgerzaken@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur