Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Milieuklachten 24u/24u

Onze dienst is zeker ook beschikbaar voor dringende milieuklachten. 

Tijdens de diensturen kan u dat via het vermelde e-mailadres of het vermelde gsm-nummer.

Buiten de diensturen gebruikt u BIJ VOORKEUR HET VERMELDE GSM-NUMMER. Indien nodig kan onmiddellijk actie ondernomen worden.

 

- e-mail: milieu@oud-turnhout.be

- tel. 0472 08 64 72

Praktisch

Milieudienst

Dorp 31
2360 Oud-Turnhout 

tel.+32 (0)14 46 22 13
milieu@oud-turnhout.be

Openingstijden

maandag: 8.30 tot 12 uur
dinsdag: 8.30 tot 12 uur
17.30 tot 19.30 uur
woensdag: 8.30 tot 12 uur
donderdag: 8.30 tot 12 uur
vrijdag: 8.30 tot 12 uur